Category: ประวัติศาสตร์

พระธาตุอิงฮัง

*แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระธาตุอิงฮัง(ในประเทศลาว) เป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม (ในประเทศไทย) สูง 25 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองตามทางหลวงสายที่ 13 ประมาณ 13 กิโลเมตร เลียบถนนไปบ้านโพนสิม แขวงสะหวันนะเขต มีภาพสลักนูนสูงออกแนวฮินดูประดับประดารอบพระธาตุ น่าจะเป็นศิลปะเขมร รอบผนังกำแพงพระธาตุด้านในเป็นศาลาวนรอบ มีพระพุทธรูปวางเรียงเป็นแถวยาวตลอดทั้งสี่ด้าน เห็นว่าเป็นการหล่อโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวลาวและชาวไทยร่วมกัน มีซุ้มประตูทางเข้า 4 ด้าน ได้สืบทราบมาว่าทุกปีจะมีการจัดงานยิ่งใหญ่นมัสการพระธาตุอิงฮัง โดยจะมีขบวนแห่เทียน และฟ้อนรำถวายองค์พระธาตุ ในช่วงเดือนธันวาคม คำว่า “อิงฮัง” เป็นคำในภาษาลาว หมายถึง “พิงรัง” หรือ “พิงต้นรัง”...

กุ้ยหลินเมืองลาว

กุ้ยหลินบ้านสาวลาว * วังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” เมืองที่เต็มไปด้้วยธรรมชาติ ทิวเขา สายน้ำซอง ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างหลงไหลแวะเวียนกันมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย วังเวียง คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา แม่น้ำ และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เมืองหนึ่งของประเทศลาว โดยตัวเมืองวังเวียงนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง เมืองแห่งธรรมชาติ ทัศนียภาพสวยงามด้วยทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว ระหว่างทางชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภูเขามีแม่น้ำซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อนสวยงาม นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” ทุกอย่างยังคงสมบรูณ์รวมถึงวิถีชีวิตของคน วังเวียง ด้วย การเดินทาง จากตัวเมืองวังเวียง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 154...

ฮือฮา..รับวันดี พระพุทธรูปจมน้ำชายแดนไทย-ลาว อายุกว่า 100 ปี

สามเณรและชาวบ้าน ช่วยกันงมหาพระพุทธรูปจมน้ำ ปางกษัตริย์ อยู่ที่แม่น้ำเหือง ชายแดนไทย-ลาว คาดอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสมควร ศรีธรรมา ผญบ.หมู่ 5 ตบ.ห้วยติ้ว ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย ว่า สามเณรวัดศรีทองพัฒนาราม บ.ห้วยติ้ว พร้อมชาวบ้าน ได้งมเจอพุทธรูปปางกษัตริย์ จมน้ำที่บริเวณปากน้ำสาน (ลำน้ำสาน) รอยต่อแม่น้ำเหือง ที่กั้นพรมแดนไทยลาว จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบชาวบ้านร่วม...

ความหมายของธงชาติลาว

  สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ พระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง และหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พรรคคอมมิวนิสต์ลาว) หรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขง

การแต่งกายลาว

เป็นประเทศที่อยู่ชิดชายแดนไทยทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือทางจังหวัดหนองคาย ข้ามแม่น้ำโขงไปอีกฟากหนึ่งก็จะถึงเมืองเวียงจันทร์ นอกจากชนชาติลาวซึ่งบางครั้งเรียกว่าลัวะ หรือละว้า ยังมีชนเผ่าต่าง ๆ อีก ได้แก่ 1. กลุ่มชนเผ่าไท-ลาว คือพวกไทแดง ไทขาว ไทดำ ย้อ ลื้อ 2. กลุ่มม้ง-เย้า 3. กลุ่มพม่า-ธิเบต รวมถึงมูเซอ ล่าฮู 4. กลุ่มมอญ-เขมร รวมถึงขมุ การทอผ้าของกลุ่มชาวไท-ลาว ใช้เทคนิคการทอ 6 วิธี ได้แก่ มัดหมี่ หรือ IKAI (อีขัด) จก...

ประวัติศาสตร์ประเทศลาว

ประวัติศาสตร์ลาวยุคต้น ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 4,000 – 5,000 ปีก่อน กลุ่มชนที่พูดภาษาไตได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศลาวและที่ราบสูงในภาคอีสาน รวมถึงพวกไท- กะได ม้ง-เมี่ยนที่เป็นบรรพบุรุษของชาวลาวลุ่ม และพวกม้ง-เย้าที่อพยพจากตอนใต้ของประเทศจีน แรกเริ่มกลุ่มชนเหล่านี้ไม่มีการตั้งหลักแหล่งที่แน่นอน ต่อมาเมื่อชนเผ่าต่างๆ ทั้งไท พม่า และเวียดนามอพยพลงมาในเขตเทือกเขาและหุบเขาของดินแดนเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาติมอญ-เขมร ความจำเป็นในการสร้างบ้านแปงเมืองก็เริ่มมีขึ้นจนพัฒนาต่อมาเป็นเมืองเกษตรกรรม และตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหุบเขาและที่ราบลุ่มภายใต้อำนาจของอาณาจักรเขมร   ต่อมาในปี พ.ศ.1896 พระเจ้าฟ้างุ้มทรงทำสงครามตีเอานครเวียงจันทน์หลวงพระบาง หัวเมืองพวนทั้งหมด ตลอดจนหัวเมืองอีกหลายแห่งในที่ราบสูงโคราชเข้ารวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน ภายใต้การช่วยเหลือของกษัตริย์เขมร ก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านช้างขึ้นบนดินแดนที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างลุ่มแม่น้ำโขงกับเทือกเขาอันหนำ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงดง-เชียงทอง เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในทุกด้าน หลังจากสถาปนาเมืองเชียงดง-เชียงทอง แล้ว พระเจ้าฟ้างุ้มทรงรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ (นิการเถรวาท) จากราชสำนักเขมรมาเป็นศาสนาประจำชาติ...

SEO by Absolute